seperti lotong meniti batang kayu

Maksud: Tidak peduli keadaan di sekelilingnya

berkongsi