seperti memanjat terkena seroda

Maksud: Perihal orang yang mendapat bahaya kerana nafsunya sendiri

berkongsi