silihan perang

Maksud: Ganti rugi yang perlu dibayar oleh pihak yang kalah dalam peperangan

berkongsi