tak berberas akan ditanak

Maksud: Tidak ada kepandaian untuk dipertunjukkan (dalam keramaian dan lain-lain)

berkongsi