takkan sebab ayam seekor mengetahui hari siang

Maksud: Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang banyak itu tidak akan terganggu kalau hanya seorang sahaja yang tidak suka

berkongsi