tampak duri tak akan mengait

Maksud: Mengetahui seseorang itu tidak dapat berbuat apa-apa kerana bodoh atau penakut

berkongsi