tanda cema

Maksud: Bukti-bukti bagi suatu perkara yang dikemukakan ke mahkamah

berkongsi