tanda bukti

Maksud: Bukti yang menguatkan alasan

berkongsi