tempat makan jangan diberaki

Maksud: Jangan membuat sesuatu yang tidak baik kepada orang yang pernah memberi perlindungan (pertolongan dan lain-lain)

berkongsi