teraju yang tak palingan

Maksud: Hukuman yang adil (saksama)

berkongsi