teralang-alang bagai sampah dalam mata

Maksud: Kemusykilan yang tidak dapat dilahirkan

berkongsi