terlekat kersik buluh

Maksud: Melakukan sesuatu yang sia-sia

berkongsi