tuak terbeli, tunjang hilang

Maksud: Mendapat kecelakaan (kekecewaan)

berkongsi