tumbuk tanak

Maksud: Kerja rumah tangga

berkongsi