tunggul kayu ditarah pelicin, dia elok juga, jangankan manusia

Maksud: Perempuan yang buruk itu akan cantik juga kelihatannya apabila diberi pakaian yang elok

berkongsi