udang merentak dalam tangguk

Maksud: Orang yang tidak tetap laku dan kedudukannya

berkongsi