udang hendak mengata ikan

Maksud: Kesalahan orang lain tampak tetapi kesalahan sendiri tidak disedari

berkongsi