umpama kambing dihalau ke air

Maksud: Orang yang enggan mengerjakan sesuatu pekerjaan.

berkongsi