zaman bahari

Maksud: Masa dahulu sekali, zaman purbakala

berkongsi