adat yang kawi, syarak yang lazim

Maksud: Adat kebiasaan merupakan undang-undang yang berlaku dalam pergaulan dan hukum-hukum agama merupakan undang-undang negeri yang berjalan seiring

berkongsi