adat tua menahan ragam

Maksud: Orang-orang tua terpaksalah menahan rasa tidak puas hati terhadap perbuatan anak cucunya yang tidak mematuhi kebenaran

berkongsi