bagai diurap dengan daun katang-katang

Maksud: Orang yang panas hati hendak berkelahi

berkongsi