iri hati

Maksud: Dengki.

Contoh ayat: Mawar iri hati dengan kecantikan Dang Anum.

berkongsi