kecil ikan, besar umpan

Maksud: Usaha yang besar, mendapat hasil yang kecil.

Contoh ayat: Armin bersungguh-sungguh mengusahakan kebunnya, tetapi hasilnya masih sedikit sahaja, umpama kecil ikan, besar umpan.

berkongsi