manis laksana gula serawak

Maksud: Sesuai benar dalam serba-serbi, cocok benar

berkongsi