mendebek mata parang

Maksud: Melawan orang yang lebih berkuasa, kita juga yang menyesal

berkongsi