seperti kiamat bunyinya

Maksud: Bunyi yang kuat

berkongsi