sudah seasam segaramnya

Maksud: Tiada bercela

berkongsi