tanah pusaka

Maksud: Tanah peninggalan nenek moyang

berkongsi