adat teluk timbunan kapar

Maksud: Biasanya orang berpangkat (berkuasa dan lain-lain) menjadi tempat tumpuan orang meminta pertolongan

berkongsi